Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Het uur U: zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar.Posted by Eppy Boschma Mon, December 22, 2014 20:19:03

Het uur U: zorg voor elkaar!

Het uur U nadert in vele opzichten! Allereerst vanwege de Kerstdagen die voor de deur staan. Een hoogtepunt van het jaar voor velen. Ook voor mij en mijn gezin. We staan stil bij de geboorte van Jezus, de zoon van God! De Kerstdagen met vele uren letterlijk voor U, onze Heer! We zijn dankbaar, gaan naar de Pauluskerk, zingen samen, steken kaarsen aan, komen bijeen met familie en vrienden en genieten van de vrije dagen. Hoe anders is dat voor velen die het met heel wat minder moeten doen? Omdat ze in armoede leven, geen vrijheid kennen of te maken hebben met ziekte of rouw?

Het uur U, ook omdat het bijna 1 januari is! Vele zorgtaken worden dan in Gouda door de gemeente uitgevoerd! Hoe zal het gaan? De voorbereidingen zijn getroffen. De contracten zijn gesloten. Op papier zijn er afspraken. Maar wat laat de praktijk straks zien? Hoe zullen mensen die van de zorg afhankelijk zijn het ervaren? Er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen! Wij houden de vinger aan de pols. Ik ben blij dat de raad heeft ingestemd met ons voorstel om het 2 wekelijks overleg in de raad over de zorg en het sociaal domein voortaan openbaar te maken! Overleg bedoeld om de uitvoering van de zorg te bespreken, knelpunten op tafel te leggen en de wethouders vragen te kunnen stellen. In alle openheid zodat ook Gouwenaars aan kunnen sluiten!

Het uur U, ook omdat de wijkaanpak in Gouda wordt hervormd. In de zomer werd al helder dat dit college helaas de wijkteams confronteerde met een enorme bezuiniging en hen niet betrok bij hun plannen. Een gemiste kans! Demotivatie bij de wijkteams en hun vele vrijwilligers was het gevolg. De inmiddels door wethouder Niezen uitgesproken woorden van erkenning en waardering voor het werk van de wijkteams zal zich in 2015 moeten vertalen in het geven van daadwerkelijke erkenning en waardering! Geen woorden maar daden! Nodig! Juist nu de gemeente er zoveel zorgtaken bij krijgt, is het hebben van ‘voelhorens’ in de samenleving voor de gemeente belangrijk. De wijkteams zijn daarbij van grote waarde! College erken en waardeer dat! Het uur U is daar! Voor zorg voor elkaar!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.