Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, February 24, 2018 21:30:14

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

De Kinderboerderij de Goudse Hofsteden is voor 2018 gered. De antwoorden op de vragen van CDA Gouda bevestigen dat gelukkig. Het laat echter onverlet dat het nog steeds 5 over 12 is!

Voor dit jaar is eenmalig geput uit armoedegelden. Dat moet natuurlijk niet structureel. Een lange termijn oplossing is nu nodig. Daarom is het zaak dat de Actie #RedDeKinderboerderij op de agenda blijft. Het College van B&W adviseert de partijen in de raad in de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen dit thema mee te nemen. Maar ja, …. Hoe denken de verschillende politieke partijen er over?

Motie CDA Gouda voor lange termijn oplossing
Ik wil niets aan het toeval overlaten. Daarom diende ik afgelopen woensdag namens CDA Gouda tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een motie in. Daarin riepen we het College van B&W op in maart scenario’s voor te bereiden met cijfers en analyses die het mogelijk maken dat de raad snel kan beslissen over die structurele oplossing. Want de rek is er uit en de Kinderboerderij heeft al zoveel gedaan om extra inkomsten binnen te halen. Het houdt een keer op!Niet iedereen geeft thuis
Opvallend vond ik dat onze motie vanuit het CDA alleen mede werd ingediend door de ChristenUnie, de SGP en de SP. De overige partijen wierpen zich niet op tot mijn grote verbazing. Te meer omdat bijvoorbeeld de PvdA nogal van zich liet horen, evenals GroenLinks en GoudaPositief. Dus wel veel lawaai in de social media, maar in de raad bleven deze partijen stil.

Bijzonder. Maar gelukkig zegde het College toe onze motie uit te voeren zodat we in maart de gewenste gegevens tegemoet kunnen zien. En dan…zo snel mogelijk beslissen wat ons betreft.

Veel steun van Gouwenaar
Het onderwerp houdt de Gouwenaar echt bezig en maakt veel los. Donderdag nam ik deel aan een verkiezingsdebat in de Prinsenhof en veel mensen vroegen naar ons standpunt over de Kinderboerderij. Ook vandaag toen we met een springkussen bij het Winkelcentrum Bloemendaal stonden. Veel steun vanuit de Gouwenaar.
Het onderstreept het belang van onze inzet. Voor de Kinderboerderij!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.