Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Gouwenaar nog te vaak dief van eigen portemonnee

BlogPosted by Eppy Boschma Sun, October 29, 2017 22:58:57

Gouwenaar nog té vaak dief van eigen portemonnee

Hoezo zijn vele Gouwenaars dief van eigen portemonnee? Het werd ons duidelijk tijdens de zeer geslaagde duurzaamheidsdag in Gouda. Een initiatief van de werkgroep ZIN (Raad van Kerken Gouda) en het Humanistisch Verbond in samenwerking met Stichting Fair Trade Gouda, de Wereldwinkel, IVN, Nivon, de Brede School en vele anderen, waar veel animo voor was.

Duurzaamheid én economie
Tijdens de duurzaamheidsdag deelde onder meer Teun Bokhoven zijn kennis. Hij is voorzitter van het Duurzaamheidsplatform Gouda waarin ondernemers hun krachten verenigen. Zijn invalshoek was die van een gezonde combinatie van duurzaamheid en economie. Niet alleen voor bedrijven maar juist ook voor inwoners. Investeren in duurzaamheid wordt nog lang niet door iedereen gedaan terwijl juist zo’n investering snel rendeert. En het is ook nog eens goed voor onze aardbol.

Energiekosten hoog aandeel in woonlasten
Eigenlijk is de rekensom simpel leerde ik. Als je kijkt naar de woonlasten dan vormen de energiekosten een groot deel daarvan. Die energiekosten naar beneden brengen, is dus zeer lonend. Dat kan op allerlei manieren. Door je woning te isoleren, door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, door aan te sluiten bij een energiecoöperatie of door een gezamenlijk initiatief te nemen voor een windmolen en op die wijze energie op te wekken. Een echte win-win qua duurzaamheid én portemonnee.

Geen energierekening meer?
Marjan Minnesma van Urgenda haar boodschap was ook helder. ‘Samen als buurt en gemeenschap aan de slag. Laat anderen zien wat er kan, dan raken andere buurtbewoners ook veel sneller geïnspireerd. Het is een kwestie van doen en aan de slag gaan. Laat zien dat je geen energierekening meer hebt en organiseer een open dag zodat anderen ervan kunnen leren hoe je dat doet’.

Van Parijs naar Gouda
Het is nodig én urgent. Het klimaatakkoord van Parijs moeten we overal uitvoeren en zorgen dat de aarde minder opwarmt dan dat het nu doet. Het streven is maximaal 1,5 graad opwarming. Alles wat daarboven uitkomt, heeft ernstige gevolgen. Niet alleen in Gouda, maar in heel Nederland en ook wereldwijd.

Het klimaatvraagstuk sluit één op één aan bij de in 2015 door 193 landen ondertekende 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bij de Verenigde Naties (ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd). Ook Nederland tekende deze doelen. Ze roepen op om uiterlijk in 2030 een inclusieve en duurzame wereld te hebben gerealiseerd. De tijd dringt.

Mijn publicatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Ik schreef er voor mijn werk bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW een boekje over ‘Global Challenges, Dutch Solutions, ondernemers en hun inzet voor de SDGs’, dat vorige maand uitkwam (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/hulp-handel-en-investeringen-internationaal-en-integraal-aanpakken).

Ik ben er trots op. Net als op al die initiatieven in Gouda om op allerlei manieren werk te maken van een duurzaam Gouda. Van ondernemers, tot bewoners, en van de gemeente, tot kerken en scholen en allerlei organisaties.

Samen aan de slag, voor elkaar!  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.