Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Gouwenaar nog te vaak dief van eigen portemonnee

BlogPosted by Eppy Boschma Sun, October 29, 2017 22:58:57

Gouwenaar nog té vaak dief van eigen portemonnee

Hoezo zijn vele Gouwenaars dief van eigen portemonnee? Het werd ons duidelijk tijdens de zeer geslaagde duurzaamheidsdag in Gouda. Een initiatief van de werkgroep ZIN (Raad van Kerken Gouda) en het Humanistisch Verbond in samenwerking met Stichting Fair Trade Gouda, de Wereldwinkel, IVN, Nivon, de Brede School en vele anderen, waar veel animo voor was.

Duurzaamheid én economie
Tijdens de duurzaamheidsdag deelde onder meer Teun Bokhoven zijn kennis. Hij is voorzitter van het Duurzaamheidsplatform Gouda waarin ondernemers hun krachten verenigen. Zijn invalshoek was die van een gezonde combinatie van duurzaamheid en economie. Niet alleen voor bedrijven maar juist ook voor inwoners. Investeren in duurzaamheid wordt nog lang niet door iedereen gedaan terwijl juist zo’n investering snel rendeert. En het is ook nog eens goed voor onze aardbol.

Energiekosten hoog aandeel in woonlasten
Eigenlijk is de rekensom simpel leerde ik. Als je kijkt naar de woonlasten dan vormen de energiekosten een groot deel daarvan. Die energiekosten naar beneden brengen, is dus zeer lonend. Dat kan op allerlei manieren. Door je woning te isoleren, door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, door aan te sluiten bij een energiecoöperatie of door een gezamenlijk initiatief te nemen voor een windmolen en op die wijze energie op te wekken. Een echte win-win qua duurzaamheid én portemonnee.

Geen energierekening meer?
Marjan Minnesma van Urgenda haar boodschap was ook helder. ‘Samen als buurt en gemeenschap aan de slag. Laat anderen zien wat er kan, dan raken andere buurtbewoners ook veel sneller geïnspireerd. Het is een kwestie van doen en aan de slag gaan. Laat zien dat je geen energierekening meer hebt en organiseer een open dag zodat anderen ervan kunnen leren hoe je dat doet’.

Van Parijs naar Gouda
Het is nodig én urgent. Het klimaatakkoord van Parijs moeten we overal uitvoeren en zorgen dat de aarde minder opwarmt dan dat het nu doet. Het streven is maximaal 1,5 graad opwarming. Alles wat daarboven uitkomt, heeft ernstige gevolgen. Niet alleen in Gouda, maar in heel Nederland en ook wereldwijd.

Het klimaatvraagstuk sluit één op één aan bij de in 2015 door 193 landen ondertekende 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bij de Verenigde Naties (ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd). Ook Nederland tekende deze doelen. Ze roepen op om uiterlijk in 2030 een inclusieve en duurzame wereld te hebben gerealiseerd. De tijd dringt.

Mijn publicatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Ik schreef er voor mijn werk bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW een boekje over ‘Global Challenges, Dutch Solutions, ondernemers en hun inzet voor de SDGs’, dat vorige maand uitkwam (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/hulp-handel-en-investeringen-internationaal-en-integraal-aanpakken).

Ik ben er trots op. Net als op al die initiatieven in Gouda om op allerlei manieren werk te maken van een duurzaam Gouda. Van ondernemers, tot bewoners, en van de gemeente, tot kerken en scholen en allerlei organisaties.

Samen aan de slag, voor elkaar!  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post39

Betrokkenheid Gouwenaar een must

BlogPosted by Eppy Boschma Wed, September 20, 2017 01:19:46

Betrokkenheid Gouwenaar een must
CDA Gouda dient verbetervoorstellen in op mobiliteitsplan

Stad in beweging. Zo heet het mobiliteitsplan waar de raad in Gouda zich deze week over buigt. Een mooie titel. Maar voor je het weet zorgt het plan dat Gouda straks een onneembare vesting wordt. De teksten zorgen voor veel onrust bij bewoners, ondernemers en ook bij CDA Gouda. Wethouder Hilde Niezen van Groen Links geeft aan dat de soep niet zo heet gegeten wordt, maar toch. Vanuit het CDA hebben we verbetervoorstellen ingediend. Want we willen helderheid.

Als CDA Gouda zetten we in op een Gouda dat bereikbaar blijft, waar de doorstroming van het verkeer verbetert, waar duurzaamheid én verkeersveiligheid hoog op de agenda staat en er oog is voor een goede ontsluiting in de regio.

Verbetervoorstellen dus. Maar welke?

Betrokkenheid belanghebbenden en raad bij keus voor concrete maatregelen
We willen klip en klaar vastleggen dat belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, intensief betrokken zijn bij de uitwerking en het proces om te komen tot keuzes over uiteindelijke concrete verkeersmaatregelen. Zonder draagvlak geen succesvolle mobiliteit is onze stelling. Ook als raad willen we vinger aan de pols houden en vragen voorgenomen besluiten eerst met de raad te delen zodat wij er wat van kan vinden.

Geen knip Bodegraafsestraatweg
Opheffen op een aantal plekken van doorgaand verkeer, zoals de voorziene knip op de Bodegraafsestraatweg, willen we niet op die manier. De focus moet gericht zijn op het verminderen of ontmoedigen van het doorgaande verkeer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de singels en het stuk van Rotterdamseweg naar Goejanverwelledijk. En wie weet komen bewoners, ondernemers, kennisinstellingen en gemeente uiteindelijk wel tot hele andere oplossingen. Een Green Deal emissieloze binnenstad?

Plaswijckweg verkeersveiliger
Al voordat ik raadslid werd, herinner ik mij de bijeenkomsten waarin wijkteam Plaswijck al met scholen en hun leerlingen bezig was om plannen te maken voor meer verkeersveiligheid op de Plaswijckweg. Maar liefst 40 suggesties hebben ze aangeleverd. Maar tot hun, en ons verdriet staat er weinig concreet opgenomen in het plan. Ook dat moet anders. Christiaan Quik (CU) stelt daarom met mij en anderen voor in ieder geval snel een aantal schoolzones aan te leggen.


Betaald parkeren niet zonder draagvlaktoets
Op een aantal plekken in de stad - rondom gebieden waar betaald parkeren geldt, heb je soms dat de verkeersdruk vanwege het parkeren steeds een straat opschuift. Maar dat mag geen reden zijn om in die gevallen betaald parkeren in te voeren zonder de bewoners serieus te horen. Juist die betrokkenheid van bewoners is goud waard en moeten we koesteren.


Aanpakken chaotische situatie fietsparkeren Binnenstad

Stoort u zich weleens aan de chaotische situatie van het fietsparkeren? Iedereen doet maar wat zo lijkt het. Dat moet beter. Wij vragen vooruitlopend op een fietsverbeterplan alvast concreet een aantal acties in te zetten. Dat kan van alles zijn. Als het fietsparkeren er maar overzichtelijker van wordt en handhaving versterkt.

Daar zetten wij ons voor in bij de behandeling van het mobiliteitsplan.
Opdat Gouda een stad in beweging blijft.

Ik ben benieuwd,…  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post38

Open Monumentendag leert ons 'Groen moet je doen'

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, September 09, 2017 17:37:19

Open Monumentendag leert ons 'groen moet je doen'

Open Monumentendag is het. Prachtige locaties kunnen worden bezocht. Ook in Gouda is er van alles te doen. Onder meer is de toren van de Gouwekerk te beklimmen, zijn er rondleidingen in het oude Weeshuis en kun je meedoen aan tal van activiteiten. Vele vrijwilligers zijn er maar druk mee. Die enorme hoosbuien vandaag zijn dan ook een beetje jammer. Gelukkig wel tussendoor het zonnetje zodat iedereen heerlijk kan genieten van deze mooie zaterdag in september. Die regen neem je dan op de koop toe nietwaar?Er wringt iets

Toch wringt er iets. Niet alleen vandaag, maar ook op langere termijn. Die hoosbuien die in korte tijd als een soort wolkbreuk over ons heen komen, vallen steeds vaker. Het doet straten blank staan, tunnels lopen vol en er vormen zich enorme plassen op fietspaden en wegen. Waterschappen moeten extra waterberging regelen. De medewerkers zijn er zo druk mee dat zelfs een bezoek aan het gemaal van het hoogheemraadschap Delfland tijdens de Open Monumentendag niet door kon gaan. De medewerkers hadden geen tijd om het publiek rond te leiden en moesten aan de slag om de wateroverlast tegen te gaan.


Sint Maarten
Overigens stelt het tegen de achtergrond van wat er nu op Sint Maarten en de bovenwindse eilanden aan de hand is natuurlijk niets voor. Laten we daarom eerst de acties steunen om de mensen daar te helpen. Velen hebben helemaal niks meer. Hoe afschuwelijk is dat.

Groen moet je doen
Desondanks komt wel de vraag bij mij boven wat wij zelf kunnen doen tegen die al maar toenemende wateroverlast. Gewoon dichtbij huis in Gouda. Eén van de acties die iedereen met een eigen erf rondom de woning kan ondernemen, is meer groen aanleggen. Dat ontlast het riool en doet ertoe. Stenen eruit en groen erin. Gemiddeld is ongeveer 40 procent van steden in handen van particulieren. Niet voor niks dat ook gemeente Gouda het aanleggen van groen bevordert bij de Gouwenaar via operatie Steenbreek.

Kinderboerderij de Goudse Hofsteden aan de Bloemendaalseweg geeft ons het goede voorbeeld en toont de mogelijkheden die er zoal zijn. Je kunt er inspiratie opdoen.

En als iedereen meedoet wordt de kans weer wat groter dat de medewerkers van het gemaal van het hoogheemraadschap Delfland ons volgend jaar weer gewoon kunnen rondleiden.

Zo leert Open Monumentendag ons 'groen moet je doen'. Doet u mee?  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post37

Plaswijckweg racebaan?

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, September 02, 2017 09:36:28

Plaswijckweg racebaan?

‘Wilt u in de buurt van de school rustig rijden? 50 kilometer per uur is eigenlijk veel te hard voor de Plaswijckweg’. Een citaat uit de nieuwsbrief van de basisschool Plaswijckschool die onze kinderen vorige week meekregen. Uit mijn hart gegrepen en goed dat de school er net als vele andere scholen op blijft hameren. Het begint immers bij het eigen gedrag in het verkeer.

Bijna van de sokken gereden
Hoe vaak gaat het niet bijna mis? Fietsende kinderen al dan niet met ouders onderweg naar school. Automobilisten die het gas net te diep intrappen. Ouders die op onverantwoorde wijze de auto parkeren om het kind snel bij school te brengen. Of het niet voorrang krijgen op een zebrapad waar je denkt veilig over te kunnen steken. Zelf ben ik met onze drie kinderen, die nu allemaal op de basisschool zitten, ook weleens door het oog van de naald gegaan en bijna van de sokken gereden.

Het aanpakken van knelpunten in het verkeer doet er dus toe. De komende week bespreken we het onderwerp verkeersbeleid in de Goudse gemeenteraad. We ontvingen naast een voorstel van de wethouder ook vele reacties en suggesties van de Gouwenaar. Maar liefst zeventig stuks!

Afbeeldingsresultaat voor plaswijckweg gouda

Bewoners willen een veiliger Plaswijckweg
Wijkteam Plaswijck stuurde in samenwerking met vele bewoners, de scholen in de wijk en ook de kinderen van die scholen een hele gedegen en uitgebreide lijst suggesties. Ze hebben er lang aan gewerkt en ook verkeersdeskundigen bij gevraagd. Voorstellen om de Plaswijckweg en de wijk verkeersveiliger te maken. Minder hard rijden stimuleren, meer handhaving, meer groen langs de randen van de weg zodat de Plaswijckweg minder een ‘racebaan’ karakter heeft en smaller lijkt, het oversteken vergemakkelijken en bijvoorbeeld het aanleggen van schoolzones bij de 5 scholen. Ze hebben er bovendien zelf al voor gespaard om er ook aan bij te dragen. Hoe uniek is dat!

Aanpakken nodig
Maar helaas zie ik er nog weinig van terug in de concrete uitvoeringsplannen. Want dat uitvoeren is toch waar het om gaat? De noodzaak is er. Ik lees er vandaag ook over in het AD onder de titel ‘Fietsen naar school blijft riskant’.

Oef ….. werk aan de winkel in Gouda.  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post36

Geen speelplekloze buurten in Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Thu, July 06, 2017 09:28:17
Geen Speelplekloze buurten in Gouda

Op termijn kunnen speelplekloze buurten ontstaan. Dat laten we niet gebeuren wat het CDA Gouda betreft. Gezinnen en opa’s en oma’s met (klein)kinderen moeten toch ergens in de eigen buurt kunnen spelen? Hier moet wat aan gedaan worden en gelukkig kan dat ook, erkent het College.

Of de telling dat minstens 70 kinderen in een buurt moeten wonen om een speelplek in de buurt te behouden moet naar beneden. Of er moet voor gezorgd worden dat er altijd een goede en minimale spreiding van het aantal speelplekken in buurten blijft, ook als er minder kinderen komen wonen. Er zijn immers ook vaak kleinkinderen bij opa’s en oma’s.

Foto: Artikel in AD, 6 juli 2017, speelplek, Albrechtsveld Gouda

Als ergens meer ouderen dan kinderen wonen, kan ook nog worden bezien of een stukje groen niet beter past dan een veldje vol speeltoestellen. We willen hierover de komende tijd graag in gesprek met buurtbewoners en wijkteams. Hoe zien zij de speelplekken in de toekomst voor zich? Het raakt aan de vraag welke stad we willen zijn.

Het speelt allemaal niet van vandaag op morgen, maar de komende jaren tot en met 2030 komen er minder kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 9 jaar in Gouda. Nu zijn dat nog ruim 8000 en de verwachting is in 2030 dat het gaat om ruim 7000. Dat gaat leiden – als we niks veranderen- tot een forse afname van het aantal speelplekken en daar gaan we voor liggen.

  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post35

Lat moet hoger bij dienstverlening sociale dienst Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Sun, July 02, 2017 21:17:36

Lat moet hoger bij dienstverlening sociale dienst Gouda

De lat moet hoger als het gaat om dienstverlening aan mensen die afhankelijk zijn van de sociale dienst in Gouda. Namens CDA Gouda heb ik dit bepleit tijdens de bespreking van het participatiebeleid afgelopen week in de raad van Gouda. Met resultaat!

Wethouder Tetteroo is bereid naar aanleiding van onze vraag alvast maatregelen ter verbetering van de dienstverlening bij de sociale dienst in gang te zetten. Daarnaast wil de wethouder ook nader onderzoek doen.

Waar het nu eerst om gaat is een aantal zaken te verbeteren:

-het aan de balie beter rekening houden met de situatie van de klant;
-het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid;
-terugbel acties beter uitvoeren;
-rekening houden met het feit dat veel mensen geen internet hebben;
-makkelijkere taal gebruiken;
-aanbod Goudse Cliëntenraad aangaan die wel mee willen lezen met brieven.

Het is goed dat dit alvast in gang wordt gezet. Dat moet ook: de lat moet hoger als het gaat om de dienstverlening aan mensen die afhankelijk zijn van de sociale dienst. De gemeente is er voor de Gouwenaar en niet andersom. Ook op andere terreinen is betere dienstverlening nodig. Denk aan de discussie over de digitale parkeerservice. Het dwingt mensen uitsluitend per mobiele telefoon of internet te handelen en dat stelt vele Gouwenaars voor problemen.

De menselijke maat moet terug! Daar ga ik mij de komende periode extra voor inzetten. Heeft u suggesties? Laat het mij weten (eppy.boschma@gouda.nl).  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post34

Ik ben de eenzaamste man in Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Mon, April 17, 2017 14:16:49

‘Ik ben de eenzaamste man in Gouda’

‘Ik ben de eenzaamste man in Gouda’. Dat vertrouwt een meneer mij toe waarmee ik samen op de Markt in Gouda aan het Paasontbijt zit. Hij kijkt geraakt naar ons gezin en zegt ‘jij hebt je kinderen nog’. Ik op mijn beurt geraakt vraag hem naar zijn situatie.

Meneer woont in de binnenstad, leeft van AOW en een klein pensioen en kreeg in 2012 te maken met een belastingschuld. Hij moest de auto van de hand doen en is nu daardoor minder mobiel. Hij vertelt trots over zijn dochter die in Duitsland woont en met haar man een dochtertje heeft gekregen. Ja, hij geniet van de foto’s die hij toegestuurd heeft gekregen. Maar verder voelt hij zich heel eenzaam, zo alleen,...

Tjsa, wat zeg je dan als je daar zit met je man en 3 gezonde kinderen? Ik vertel dat ik blij ben dat we samen aan deze ontbijttafel zitten en worden verwend met lekkere broodjes en koffie.Meneer vraagt of ik naar de kerk ga en ik antwoord bevestigend. Ik vertel dat het mij steun biedt, hoop geeft en dat je bovendien deel uit mag maken van een kerkgemeenschap die elkaar kent en waar je onderdeel van mag zijn. Hij vertelt dat hij al lang niet meer in de kerk is geweest maar vroeger wel ging. Ik nodig hem vervolgens uit en hij belooft het in overweging te nemen. Ik hoop het zo.

Want is dat niet zoals Pasen bedoeld is? Verbinding leggen, hoop ontlenen aan de Paasboodschap dat de Heer waarlijk is opgestaan? Voor elkaar!

Wat een succes dus dat Paasontbijt voor honderden mensen op de Markt in Gouda. Het verbindt. Precies zoals het bedoeld is. Dank voor al dat enthousiasme, de inspirerende woorden en liederen en aan al die vrijwilligers en sponsoren. Klasse!

En meneer… hoop ik zondag in de kerk te mogen begroeten … en wens hem het allerbeste.

Hij lacht mij toe…en de zon schijnt!  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post33

Gouds Sport Gala: 'Dichterbij je droom'

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, February 11, 2017 23:09:33

Gouds Sport Gala: ‘Dichterbij je droom’

‘Stel haalbare doelen. Het is belangrijk om een droom te hebben. Knip die droom op in kleine stapjes en maak van die stapjes doelen. Op die manier kun je steeds vieren dat je dichterbij je droom komt!’

Die boodschap kunnen we allemaal wel gebruiken nietwaar? Het is een citaat van de tot sportman 2016 verkozen verspringer Ronald Hertog.
Presentatrice Marijn de Vries interviewt de sportman 2016 Ronald Hertog (verspringer)

Tijdens het jaarlijkse #GoudsSportGala werden de Goudse sporters en vrijwilligers in het zonnetje gezet in de Mammoet. Wat een feest! Het publiek genoot en voor de genomineerden was het spannend. Want wie werd sportman, sportvrouw en sportploeg van 2016? Bij de vrouwen bereikte Joy Stubbe de eerste plaats. Zij doet aan beach volleybal en door wedstrijdverplichtingen nam haar zusje de prijs voor Joy in ontvangst. Ze straalde trots uit en het voelde als een familieoverwinning.

Presentatrice Marijn de Vries in gesprek met de zus van de sportvrouw 2016 Joy stubbe

Het team Jodan Boys 1 ontving de hoofdprijs als sportploeg 2016! En terecht! Wat hebben ze heel Gouda op de kop gezet met hun overwinning in het bekertoernooi op Go Ahead Eagles eind vorig jaar.


Jodan Boys 1; sportploeg 2016 (foto's van www.sportpuntgouda.nl)

Het laat zien hoe belangrijk sport is voor Gouda. Onze wethouder Jan Willem van Gelder mocht ook een aantal prijzen uitreiken. Hij vertelde de aanwezigen dat de eerder voorgenomen sportbezuiniging van het College van B&W van tafel is en dat er een sportimpulsfonds in het leven wordt geroepen.

CDA wethouder Jan Willem van Gelder kondigt sportimpulsfonds aan


Belangrijk! Want om als sporter dichterbij je droom te komen heb je ondersteuning nodig. Niet alleen van je club, trainer en familie. Maar ook van de hele Goudse gemeenschap. En waar zouden we zijn zonder al die sportverenigingen, sporters en vrijwilligers in Gouda? Laten we ruimte geven aan de sport en al z'n vrijwilligers in Gouda. Het is goud waard.

Wij gaan er voor!

  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post32
« PreviousNext »