Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Aanpak eenzaamheid: kwestie van DOEN!

BlogPosted by Eppy Boschma Tue, March 20, 2018 15:41:43

Aanpak eenzaamheid: een kwestie van doen

Komt u volgende week weer? Een oud dametje stelde mij die vraag toen ik haar een bezoekje bracht in het kader van haar ervaringen met de huishoudelijke hulp die ze ontving. Ze vond het gezellig en vertelde van alles en nog wat over haar kinderen en kleinkinderen. Die woonden ver weg en een aantal zag ze niet meer. Dat maakte haar verdrietig en ze zocht naar manieren om ‘onder de mensen’ te blijven.

Ik was zwaar onder de indruk en geraakt na dat bezoekje. Want ik fietste na afloop weer naar mijn gezin met man en drie kleine kinderen. De drukte tegemoet. En zij? Tsja,….

Omzien naar elkaar
Gelukkig zijn er in Gouda tal van initiatieven als het gaat om de aanpak tegen eenzaamheid. Denk aan een speciaal platform in de wijk met Coalitie Erbij en het transmuraal netwerk. Maar ook burenhulp, stichting Present, Humanitas, kerken en alle mantelzorgers spelen een cruciale rol in het omzien naar elkaar. Nodig nu steeds meer mensen ouder worden en ook langer thuis blijven. Kwetsbaarheid en eenzaamheid liggen dan snel op de loer.

Meer regie vanuit gemeente
Vanuit CDA Gouda pleitte ik al eerder voor meer regie door de gemeente in de aanpak tegen eenzaamheid. Als we de initiatieven die er zijn sterker met elkaar weten te verbinden, kunnen we veel doen. Want juist dat doen, daar komt het op aan. Er zijn allerlei manieren om heel praktisch elkaar bij te staan.


75+ers vaker bezoeken

Zo willen we dat onze 75+ers vaker worden bezocht, voor wie dat wil. Nu nog bezoekt een ouderenconsulent 75+ers een keer per vijf jaar. Dat is te weinig om iemand bij te kunnen staan en eventuele verslechtering van de leefsituatie te signaleren. Een jaarlijks bezoek is daarom vele malen beter.

Rotterdamse aanpak: niet lullen maar poetsen
In Rotterdam hebben ze daar goede ervaring mee opgedaan onder de bezielende leiding van onze huidige CDA vicepremier Hugo de Jonge. Hij is warm pleitbezorger van de aanpak tegen eenzaamheid en maakt zich er landelijk sterk voor. Afgelopen zaterdag bezocht hij met ons de Ronssehof en opende er een gerenoveerde afdeling met het oog op goede ouderenzorg. Samen kunnen we meer. Doet u mee in de aanpak tegen eenzaamheid?

Doen! Doet u mee? Steun ons! #stemTeamCDA  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post45

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, February 24, 2018 21:30:14

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

De Kinderboerderij de Goudse Hofsteden is voor 2018 gered. De antwoorden op de vragen van CDA Gouda bevestigen dat gelukkig. Het laat echter onverlet dat het nog steeds 5 over 12 is!

Voor dit jaar is eenmalig geput uit armoedegelden. Dat moet natuurlijk niet structureel. Een lange termijn oplossing is nu nodig. Daarom is het zaak dat de Actie #RedDeKinderboerderij op de agenda blijft. Het College van B&W adviseert de partijen in de raad in de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen dit thema mee te nemen. Maar ja, …. Hoe denken de verschillende politieke partijen er over?

Motie CDA Gouda voor lange termijn oplossing
Ik wil niets aan het toeval overlaten. Daarom diende ik afgelopen woensdag namens CDA Gouda tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een motie in. Daarin riepen we het College van B&W op in maart scenario’s voor te bereiden met cijfers en analyses die het mogelijk maken dat de raad snel kan beslissen over die structurele oplossing. Want de rek is er uit en de Kinderboerderij heeft al zoveel gedaan om extra inkomsten binnen te halen. Het houdt een keer op!Niet iedereen geeft thuis
Opvallend vond ik dat onze motie vanuit het CDA alleen mede werd ingediend door de ChristenUnie, de SGP en de SP. De overige partijen wierpen zich niet op tot mijn grote verbazing. Te meer omdat bijvoorbeeld de PvdA nogal van zich liet horen, evenals GroenLinks en GoudaPositief. Dus wel veel lawaai in de social media, maar in de raad bleven deze partijen stil.

Bijzonder. Maar gelukkig zegde het College toe onze motie uit te voeren zodat we in maart de gewenste gegevens tegemoet kunnen zien. En dan…zo snel mogelijk beslissen wat ons betreft.

Veel steun van Gouwenaar
Het onderwerp houdt de Gouwenaar echt bezig en maakt veel los. Donderdag nam ik deel aan een verkiezingsdebat in de Prinsenhof en veel mensen vroegen naar ons standpunt over de Kinderboerderij. Ook vandaag toen we met een springkussen bij het Winkelcentrum Bloemendaal stonden. Veel steun vanuit de Gouwenaar.
Het onderstreept het belang van onze inzet. Voor de Kinderboerderij!

  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post44

Steun voor de kinderboerderij

BlogPosted by Eppy Boschma Tue, February 06, 2018 13:00:50

Steun voor de kinderboerderij

De kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg. Een begrip in Gouda. Kinderen spelen er maar wat graag. En hun ouders, opa’s en oma’s komen ook graag mee om hun kroost er veilig te laten rondrennen. Bovendien is het een heerlijke plek voor al die gezinnen die niet zo makkelijk in de eigen buurt terecht kunnen in een speeltuintje of parkje. Kortom: de kinderboerderij is van onschatbare waarde en verdient steun.

Groot is dan ook de schrik nu de kinderboerderij aan de bel trekt. Er is steun nodig om de toekomst veilig te stellen. De rek is er uit. Alles maar dan ook echt alles is uit de kast gehaald om inkomsten te vergaren. Er zijn donateurs, er worden hapjes en drankjes verkocht, je kunt er kinderfeestjes organiseren en er is het initiatief ‘Vrienden van de Kinderboerderij’. Alle vrijwilligers en het personeel doen wat ze kunnen, maar er is meer nodig om perspectief te houden.

(foto: van site kinderboerderij)

CDA Gouda steunt de kinderboerderij. De meerwaarde is enorm. Noem alleen al het aantal vrijwilligers dat er aan verbonden is. En ook mensen met een handicap die er regelmatig onder begeleiding komen ‘werken’. Bovendien heeft de kinderboerderij een voorbeeldrol. Als je wilt zien hoe je je tuin groen aan kunt leggen, kun je er ook terecht. Of om een krop sla te kopen van eigen tuin. Waar vind je nog zoveel groen middenin de stad?

Met creativiteit, de wil om eruit te komen en concrete actie moeten er oplossingen denkbaar zijn. Wij hebben er vragen over gesteld. We willen dat ook onze kleinkinderen er kunnen blijven spelen.

#samenmeer​  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post43

Makkelijker kunnen we het niet maken, moeilijker wel

BlogPosted by Eppy Boschma Fri, January 12, 2018 12:50:30

Makkelijker kunnen we het niet maken, moeilijker wel?
CDA stuurt Belastingdienst Brandbrief

Hoe bestaat het. De belastingdienst verleent al sinds jaar en dag ‘Hulp bij Aangifte’. Ook in Gouda. Elk jaar hebben ze dan een heel aantal dagen ‘zitting’ bij Olympia. Vorig jaar werden er verdeeld over 8 dagen maar liefst 1200 mensen geholpen en voorzien van advies over het invullen van de belastingpapieren en toeslagen.

In een steeds complexer wordende wereld geen overbodige luxe. Dat de belastingdienst dan zonder overleg plotseling stopt met het geven van deze hulp is onbegrijpelijk.

Natuurlijk zijn er gelukkig mensen verbonden via kerken, via de ANBO en vakbonden die ook helpen bij belastingaangifte. Ook kunnen mensen informatie inwinnen bij initiatieven als de papierwinkel. Maar dat is toch anders. Daarnaast is het maar de vraag of deze initiatieven de menskracht hebben om maar liefst 1200 mensen extra ‘even’ bij te staan.

Onbegrijpelijk. We weten dat de wereld van aangifte en toeslagen een hele ingewikkelde is waar lang niet iedereen mee uit de voeten kan. Waarom er dan na een jarenlange service een streep door gehaald wordt, is onbegrijpelijk. Waar blijft de menselijke maat?

Eerder al stopte de Belastingdienst met de service om mensen van de ANBO en vakbonden te trainen voor hun werk dat ze uitvoeren in het bijstaan van mensen met belastingvragen. Ook daar is een streep doorheen gezet.

Misschien wordt het motto van de Belastingdienst binnenkort ook gewijzigd in: ‘makkelijker kunnen we het niet maken, moeilijker wel’. Een kwalijke zaak. Zo verdwijnt de menselijke maat meer en meer. En dat zou niet moeten.

We weten allang dat niet elke Gouwenaar uitsluitend via de digitale snelweg mee kan komen. Ik blijf me daarom ook inzetten voor de menselijke maat. Die mogen we niet uit het oog verliezen. En gewoon onder het genot van een kop koffie elkaar helpen hoort daar bij. Dat geldt wat mij betreft ook voor de Belastingdienst. We zullen vanuit CDA Gouda dit hen ook via een brandbrief laten weten en hopen dat ze tot inkeer komen om ook dit jaar weer service te verlenen aan de Gouwenaar!

#samenmeer  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post42

Het verhaal gaat...

BlogPosted by Eppy Boschma Fri, December 22, 2017 00:52:26

Het verhaal gaat

Heeft u de Markt in Gouda al bezocht? Een must! De prachtige kerstboom vol licht en de schaatsbaan waar je een volle ronde kunt schaatsen. Uniek! Het licht schijnt ook daar volop. Er wordt over gesproken. Het verhaal gaat….

Licht, als teken van hoop. Om stil van te worden. En een beetje stil mogen we wel worden in deze dagen vlak voor Kerst. Het feest waar we de geboorte van het Kindeke Jezus vieren. Het kind dat in Bethlehem werd geboren in een stal bij een herberg. Maria wikkelde hem in doeken, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Dat is de kern van het Kerstverhaal zoals we dat kennen uit de Bijbel. God zelf kwam naar de aarde. Met Jezus, het Kerstkind, kwam het licht in de wereld. Om de mens te redden van de duisternis.

Mij inspireert het Kerstverhaal elk jaar weer. En dat geldt voor velen met mij. Het raakt aan verbondenheid met elkaar, hoop en licht. Afgelopen week mocht ik op mijn werk voor VNO-NCW en MKB-Nederland de inleiding verzorgen tijdens de Kerstbijeenkomst. Ook daar brandde het licht en ging het verhaal….

Foto: van www.stadhuysgouda.nl

Licht. We zullen het ook volop zien tijdens het Kerstwandeltheater dat vanavond plaatsvindt in Gouda. Een prachtige uiting van ‘het verhaal gaat…’. Maar liefst 150 vrijwilligers zijn in touw om het festijn te laten slagen. Ik heb er zin in en onze meiden ook. Ze doen mee als engeltjes.

Zo blijft het verhaal gaan…. Van moeder op dochter. We geven het door. Al duizenden jaren.

Ik wens u en uw dierbaren Zalige Kerstdagen en een voorspoedig, liefdevol 2018 vol licht!


Bijlage: bewerkte versie Inleiding Kerstbijeenkomst bij VNO-NCW en MKB-Nederland


  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post41

Mantelzorg. Stil van...

BlogPosted by Eppy Boschma Mon, November 13, 2017 22:23:02

Dag in dag uit voor je partner, je zieke kind of buurman zorgen. Waarom? Ja, waarom eigenlijk. Gewoon, omdat het op je pad kwam. Niet omdat je er om vroeg.

Zo gebeurt het velen. Ook veel Gouwenaars. Ze zorgen, ze zien om naar elkaar, ze doen boodschappen, ze helpen, ze luisteren, ze verzorgen, ze koken de maaltijd, ze brengen of halen naar de huisarts en nog zoveel meer. Geduld, eindeloos combineren met eigen taken, rollen en werk.

Soms wordt het teveel. Soms staat het water aan de lippen.

Ondersteuning is zo nodig.

Ga er maar aan staan.

Afgelopen vrijdag was het de landelijke dag van de mantelzorg. In Gouda bezochten we vanuit het CDA meerdere mantelzorgers. Stuk voor stuk kanjers. Die niet vragen, die niet klagen, maar zo ontzettend belangrijk zijn in het samenleven met elkaar en voor elkaar.

Van onschatbare waarde.


We brachten bloemen. Als waardering voor al die mantelzorgers die ook in onze stad het cement van onze samenleving vormen. Ook in de kerken werd er zondag aandacht aan besteed en werden rozen bezorgd bij mantelzorgers. En vandaag een voorstelling voor diegene die even weg kon van zijn of haar zorgtaken thuis. Voor een aantal een feestje. Voor anderen juist frustrerend omdat hij of zij geen gelegenheid ziet om er 'zomaar' even tussenuit te gaan voor 'eigen plezier'.

Het kan verkeren.

Mantelzorg verdient dan ook onze grootst mogelijke waardering en respect. Elke dag opnieuw.

Stil van….  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post40

Gouwenaar nog te vaak dief van eigen portemonnee

BlogPosted by Eppy Boschma Sun, October 29, 2017 22:58:57

Gouwenaar nog té vaak dief van eigen portemonnee

Hoezo zijn vele Gouwenaars dief van eigen portemonnee? Het werd ons duidelijk tijdens de zeer geslaagde duurzaamheidsdag in Gouda. Een initiatief van de werkgroep ZIN (Raad van Kerken Gouda) en het Humanistisch Verbond in samenwerking met Stichting Fair Trade Gouda, de Wereldwinkel, IVN, Nivon, de Brede School en vele anderen, waar veel animo voor was.

Duurzaamheid én economie
Tijdens de duurzaamheidsdag deelde onder meer Teun Bokhoven zijn kennis. Hij is voorzitter van het Duurzaamheidsplatform Gouda waarin ondernemers hun krachten verenigen. Zijn invalshoek was die van een gezonde combinatie van duurzaamheid en economie. Niet alleen voor bedrijven maar juist ook voor inwoners. Investeren in duurzaamheid wordt nog lang niet door iedereen gedaan terwijl juist zo’n investering snel rendeert. En het is ook nog eens goed voor onze aardbol.

Energiekosten hoog aandeel in woonlasten
Eigenlijk is de rekensom simpel leerde ik. Als je kijkt naar de woonlasten dan vormen de energiekosten een groot deel daarvan. Die energiekosten naar beneden brengen, is dus zeer lonend. Dat kan op allerlei manieren. Door je woning te isoleren, door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, door aan te sluiten bij een energiecoöperatie of door een gezamenlijk initiatief te nemen voor een windmolen en op die wijze energie op te wekken. Een echte win-win qua duurzaamheid én portemonnee.

Geen energierekening meer?
Marjan Minnesma van Urgenda haar boodschap was ook helder. ‘Samen als buurt en gemeenschap aan de slag. Laat anderen zien wat er kan, dan raken andere buurtbewoners ook veel sneller geïnspireerd. Het is een kwestie van doen en aan de slag gaan. Laat zien dat je geen energierekening meer hebt en organiseer een open dag zodat anderen ervan kunnen leren hoe je dat doet’.

Van Parijs naar Gouda
Het is nodig én urgent. Het klimaatakkoord van Parijs moeten we overal uitvoeren en zorgen dat de aarde minder opwarmt dan dat het nu doet. Het streven is maximaal 1,5 graad opwarming. Alles wat daarboven uitkomt, heeft ernstige gevolgen. Niet alleen in Gouda, maar in heel Nederland en ook wereldwijd.

Het klimaatvraagstuk sluit één op één aan bij de in 2015 door 193 landen ondertekende 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bij de Verenigde Naties (ook wel Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd). Ook Nederland tekende deze doelen. Ze roepen op om uiterlijk in 2030 een inclusieve en duurzame wereld te hebben gerealiseerd. De tijd dringt.

Mijn publicatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Ik schreef er voor mijn werk bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW een boekje over ‘Global Challenges, Dutch Solutions, ondernemers en hun inzet voor de SDGs’, dat vorige maand uitkwam (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/hulp-handel-en-investeringen-internationaal-en-integraal-aanpakken).

Ik ben er trots op. Net als op al die initiatieven in Gouda om op allerlei manieren werk te maken van een duurzaam Gouda. Van ondernemers, tot bewoners, en van de gemeente, tot kerken en scholen en allerlei organisaties.

Samen aan de slag, voor elkaar!  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post39

Betrokkenheid Gouwenaar een must

BlogPosted by Eppy Boschma Wed, September 20, 2017 01:19:46

Betrokkenheid Gouwenaar een must
CDA Gouda dient verbetervoorstellen in op mobiliteitsplan

Stad in beweging. Zo heet het mobiliteitsplan waar de raad in Gouda zich deze week over buigt. Een mooie titel. Maar voor je het weet zorgt het plan dat Gouda straks een onneembare vesting wordt. De teksten zorgen voor veel onrust bij bewoners, ondernemers en ook bij CDA Gouda. Wethouder Hilde Niezen van Groen Links geeft aan dat de soep niet zo heet gegeten wordt, maar toch. Vanuit het CDA hebben we verbetervoorstellen ingediend. Want we willen helderheid.

Als CDA Gouda zetten we in op een Gouda dat bereikbaar blijft, waar de doorstroming van het verkeer verbetert, waar duurzaamheid én verkeersveiligheid hoog op de agenda staat en er oog is voor een goede ontsluiting in de regio.

Verbetervoorstellen dus. Maar welke?

Betrokkenheid belanghebbenden en raad bij keus voor concrete maatregelen
We willen klip en klaar vastleggen dat belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, intensief betrokken zijn bij de uitwerking en het proces om te komen tot keuzes over uiteindelijke concrete verkeersmaatregelen. Zonder draagvlak geen succesvolle mobiliteit is onze stelling. Ook als raad willen we vinger aan de pols houden en vragen voorgenomen besluiten eerst met de raad te delen zodat wij er wat van kan vinden.

Geen knip Bodegraafsestraatweg
Opheffen op een aantal plekken van doorgaand verkeer, zoals de voorziene knip op de Bodegraafsestraatweg, willen we niet op die manier. De focus moet gericht zijn op het verminderen of ontmoedigen van het doorgaande verkeer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de singels en het stuk van Rotterdamseweg naar Goejanverwelledijk. En wie weet komen bewoners, ondernemers, kennisinstellingen en gemeente uiteindelijk wel tot hele andere oplossingen. Een Green Deal emissieloze binnenstad?

Plaswijckweg verkeersveiliger
Al voordat ik raadslid werd, herinner ik mij de bijeenkomsten waarin wijkteam Plaswijck al met scholen en hun leerlingen bezig was om plannen te maken voor meer verkeersveiligheid op de Plaswijckweg. Maar liefst 40 suggesties hebben ze aangeleverd. Maar tot hun, en ons verdriet staat er weinig concreet opgenomen in het plan. Ook dat moet anders. Christiaan Quik (CU) stelt daarom met mij en anderen voor in ieder geval snel een aantal schoolzones aan te leggen.


Betaald parkeren niet zonder draagvlaktoets
Op een aantal plekken in de stad - rondom gebieden waar betaald parkeren geldt, heb je soms dat de verkeersdruk vanwege het parkeren steeds een straat opschuift. Maar dat mag geen reden zijn om in die gevallen betaald parkeren in te voeren zonder de bewoners serieus te horen. Juist die betrokkenheid van bewoners is goud waard en moeten we koesteren.


Aanpakken chaotische situatie fietsparkeren Binnenstad

Stoort u zich weleens aan de chaotische situatie van het fietsparkeren? Iedereen doet maar wat zo lijkt het. Dat moet beter. Wij vragen vooruitlopend op een fietsverbeterplan alvast concreet een aantal acties in te zetten. Dat kan van alles zijn. Als het fietsparkeren er maar overzichtelijker van wordt en handhaving versterkt.

Daar zetten wij ons voor in bij de behandeling van het mobiliteitsplan.
Opdat Gouda een stad in beweging blijft.

Ik ben benieuwd,…  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post38
« PreviousNext »