Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Natuurspeeltuin 'Het Eiland' aanwinst Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, June 30, 2018 14:31:56

Wat is er hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. De opening van de nieuwe natuurspeeltuin in Gouda-Oost die vanaf nu ‘Het Eiland’ heet. De initiatiefneemsters zijn jarenlang bezig geweest om stap voor stap de komst van de natuurspeeltuin werkelijkheid te laten worden. Het moest er komen…. En ja,… het is er en is geopend! Wat een feest en aanwinst voor Gouda. Chapeau voor al dat doorzettingsvermogen en initiatief!


Ik weet het nog goed. Als raadslid op een donkere en regenachtige avond aan tafel ergens in Gouda-Oost. Koffie met enthousiaste dames die de zaken goed op orde hadden. Ze waren al ver, maar tegelijkertijd lagen er ook nog heel wat te nemen hordes. Ik was onder de indruk en hoopte vurig dat hun plan werkelijkheid zou worden.Met een riante bijdrage van de GoudApot begonnen er meer fondsen en geldschieters toe te zeggen. En van het één kwam het ander. Ook de gemeente hielp op alle fronten mee. Top! Precies zoals we vanuit het CDA ook de rol van de gemeente zien. Daar waar het kan initiatieven van Gouwenaars de ruimte geven en mede mogelijk maken.


Het is gelukt en het blijkt maar weer. Waar zouden we zijn zonder al die initiatiefrijke Gouwenaars die een plan hebben en er vol voor gaan? Het belooft wat voor al die kinderen en bewoners in Gouda-Oost. Zij kunnen heerlijk spelen en ontmoeten op ‘Het Eiland’. En ik weet het zeker. Deze prachtige speelplek, evenals vele andere in Gouda, kunnen zeker ook op ons bezoek rekenen. Onze kinderen zijn net als ik enthousiast en ze staan te popelen. En met hen velen in Gouda. Houden zo!  • Comments(1)//blog.eppyboschma.nl/#post51

Help! Mannen die weten hoe het met vrouwen zit

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, June 16, 2018 12:36:35

Help! Mannen die weten hoe het met vrouwen zit

Dennis Captein schrijft in zijn column in het AD Groene Hart dat vrouwen liever thuis blijven en mannen graag op ‘oorlogspad’ gaan en dus graag en vaker leidinggevende en bestuurlijke posities bekleden.

Ha, ha, ... wat een platte retoriek. Volgens de statistiek is het juist, maar hoe zit het echt? Ik ben de eerste te erkennen dat er meer mannen dan vrouwen in de gemeenteraden actief zijn en er meer mannen wethouder zijn dan vrouwen. En meer mannen leidinggevende posities hebben. Ik ben ook de eerste om te erkennen dat vrouwen daar zelf meer aan zouden moeten doen. Echter Dennis Captein schrijft dat we het maar moeten accepteren. Het is niet anders. Oef,....een gemiste kans.

Veel te simplistisch
Is het zo simpel? Is er niet meer nodig in onze samenleving om vrouwen te stimuleren vaker leidinggevende en bestuurlijke functies te accepteren? Ik denk het wel. En dat vraagt werkelijk een cultuuromslag en een andere manier van met elkaar omgaan in onze samenleving. Daar zullen we allemaal aan bij moeten dragen. En vooral mannen. Laat ik twee eigen ervaringen delen die dat duidelijk maken.

Zonde die extra studie
Als studente van bijna 21 rondde ik mijn HBO af en besloot verder te studeren aan de universiteit. Op dat moment liep ik stage bij een bank in het Noorden des lands. Ik kon er ook aan de slag na afronding van mijn studie maar koos daar niet voor. Het commentaar van de directeur? Neem jij ons aanbod niet aan? Wat zonde. Straks ga je trouwen en krijg je kinderen en is die extra studie toch min of meer weggegooid geld. Pardon? Het zit diep en zal echt anders moeten want bij een studiegenoot van mannelijke zijde zou zo’n ‘kwalificatie’ van de directeur echt achterwege zijn gebleven. Dit type uitspraken zijn niet bepaald stimulerend om vooral het hoogste na te streven en ‘er vol voor te gaan’.

Goede moeder?
Dan een tweede ervaring. Als politiek assistent van voormalig Minister Donner had ik jarenlang een drukke baan. Eigenlijk geen baan maar een ‘way of life’ van 24/7. Enorm enerverend en leerzaam. In die tijd was onze oudste net 2 en werd de 2e dochter geboren. Donner vond het prima, hij steunde mij volop in het combineren van mijn werk met het moederschap. Maar het commentaar van de buitenwereld? Niet te geloven.

Hoe vaak ik heb moeten uitleggen hoe ik dat deed met kleine kinderen en mijn werk,.... Je zou denken niet erg toch? Op zich niet, want natuurlijk zei ik dat het prima ging. Wat ook echt zo was. Maar onderhuids vraag je je toch af of je het wel goed doet. En mijn man? Die werd nooit wat gevraagd hoe hij zijn werk en de thuissituatie combineerde. Hoogstens of hij het met mij nog volhield omdat ik er ‘nooit’ was.

Knoop het in je oren en doe er wat mee
Tsja,...Zolang dat type ‘onderhuidse’ gewoonten en stigmatiserende vragen diep in onze samenleving blijven zitten, moet je niet verbaasd zijn dat vrouwen leidinggevende en bestuurlijke posities minder vaak aanvaarden dan de man. Knoop dat in je oren en doe er wat mee....

Nooit te oud om te leren
Maar ach,.... Dennis Captein heeft die analyse van hoe onze samenleving werkt in ieder geval nog niet gemaakt. Die legt zich neer bij zijn eigen werkelijkheid. Gemiste kans! Maar het goede nieuws: je bent nooit te oud om te leren!  • Comments(1)//blog.eppyboschma.nl/#post50

Allemaal naar buiten woensdag!

BlogPosted by Eppy Boschma Mon, June 11, 2018 23:23:59

Allemaal naar buiten woensdag!

Woensdag krijgen niet alleen veel leerlingen die examen hebben gedaan de uitslag. Het is ook Nationale Buitenspeeldag. Traditiegetrouw de tweede woensdag in juni. In Gouda staan al speciale activiteiten aangekondigd op de landelijke website op het Margrietplein, in de Kadebuurt en de natuurspeeltuin Steinse Groen. CDA Gouda roept ook dit jaar weer ouders met kinderen op woensdag lekker buiten te spelen en er ook de rest van het jaar flink werk van te maken.

Steeds minder kinderen spelen buiten
Buitenspelen is een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Spelen de kinderen nog voldoende buiten? Als ik kijk naar ons eigen gezin, kan het vele malen beter.

3 op de 10 kinderen spelen nooit of slechts 1 x per week buiten
Onze meiden van 12 en 9 en onze zoon van 5 vinden TV kijken of een spelletje op de tablet toch ook heel aantrekkelijk. Als we daar zelf niet duidelijke afspraken over maken, blijven ze het liefst op de bank hangen. Het past bij de landelijke, verontrustende trend. Uit cijfers blijkt dat maar liefst drie op de tien kinderen nooit of slechts één keer per week buitenspelen. Dat mogen we toch niet laten gebeuren? We zullen zelf in actie moeten komen. Ook in Gouda.


Foto: website Nationale Buitenspeeldag

Goed nieuws over speelplekken in Gouda
Super blij ben ik dat in het nieuwe coalitie-akkoord aandacht is voor voldoende speelplekken in Gouda. De komende vier jaar worden geen speelplekken gesloten en alle speelplekken blijven in stand. Dat is goed nieuws voor alle Goudse kinderen en hun ouders en verzorgers. Binnenkort komt er zelf nog een prachtige natuurspeeltuin bij in Gouda-Oost. Het CDA Gouda zet zich al jaren in voor voldoende speelplekken.

Doet u mee?
Doet u mee in uw straat of buurt woensdag tijdens de Nationale Buitenspeeldag? Of heeft u suggesties hoe het buitenspelen verder kan worden bevorderd? Ook in buurten met smalle straten, veel verkeer en onvoldoende groen? Laat het weten en reageer gerust via eppy.boschma@gouda.nl. Ik blijf me er voor inzetten, ook de nieuwe raadsperiode.

Voor een Gouda dat we door willen geven!  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post49

Wat merkt u van het nieuwe coalitie-akkoord?

BlogPosted by Eppy Boschma Wed, June 06, 2018 22:10:01
Wat merkt u van het nieuwe coalitie-akkoord in Gouda?

Wat merkt u straks van het nieuwe akkoord dat de onderhandelende politieke partijen ondertekenden? Dat was één van de vragen van journalisten. Een terechte vraag om dat te willen weten. Wat betekent het voor de Gouwenaar?

Laat ik een 10 tal concrete punten uit het akkoord noemen. Ik word er blij van. CDA heeft zich er de afgelopen jaren steeds hard voor gemaakt en hier staan ze dan!

. Kinderboerderij en kinderbibliotheken
De kinderboerderij krijgt er structureel geld bij en dat is SUPER! Ook de kinderbibliotheken blijven in de wijk en in Westergouwe komt er één bij.


. Geen speelplekloze buurten
De komende vier jaar worden geen speelplekken gesloten en houden we alle speelplekken in stand.


. Ruimte voor wijkteams
Er komen middelen voor de wijkteams waarmee ze gezamenlijke voorstellen kunnen indienen rondom veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen.

. Sport
We maken geld vrij voor een meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan om achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen bij sportaccommodaties te kunnen aanpakken. Ook blijft er geld voor het sportstimuleringsfonds.. Groen moet je doen
Voor groen en water komt er extra geld. Ook verbeteren we het bestaande groen, zowel in parken als in relatie tot het reguliere onderhoud van groen.

. Afvalinzameling
We zetten in op een optimalisering van de afvalinzameling, met bijzondere aandacht voor ervaren knelpunten.

. Mantelzorg, ouderenzorg en aanpak eenzaamheid
Het mantelzorgbeleid willen we verbeteren waar mogelijk. We kijken naar wat er aan preventie mogelijk is gericht op het voorkomen van eenzaamheid en we zoeken aansluiting bij landelijke initiatieven rondom ouder worden.


. Woonoverlast
We pakken woonoverlast aan. We passen de lokale regels aan zodat we de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast in Gouda kunnen toepassen. Streng voor wie niet wil.

. Voor een veilig Gouda
We maken geld vrij voor het doorzetten van de strenge aanpak tegen woninginbraken, radicalisering, extremisme en ondermijning. Nodig want we staan als Gouda nog steeds té hoog in de misdaadlijst.

. We zijn scherp op de euro’s en de hoge lasten
We hebben stevige afspraken gemaakt zodat we goed op de euro’s letten en Gouda’s huishoudboekje netjes beheren. Onze kersverse wethouder die vanuit het CDA in het College van B&W aan de slag gaat, Michiel Bunnik, heeft die taak in zijn pakket. De OZB stijgt niet meer dan met inflatie en er komt een plan van aanpak om Gouda binnen de top 25 van duurste gemeenten te laten zakken.

Is dit alles?
Is dit het dan? Nee, het is een 10 tal punten. Wilt u weten wat er verder nog is afgesproken? Dat is heel wat! Lees dan het hele akkoord op www.gouda.nl

We gaan met ‘nieuwe energie’ aan de slag, vooral ook samen met de hele raad op een heel aantal onderwerpen en met de stad! Iets waar we ons voor inspannen als CDA. Ook dé reden dat we doorgaan met onze campagne #whatsupinGouda.

Ik heb er zin in en ga de komende vier jaar weer mijn uiterste best doen. Voor een Gouda dat we door willen geven! Doet u mee?  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post48

Dicht. Dicht. Dicht!

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, April 07, 2018 19:58:13

Dicht. Dicht. Dicht!
Stadsdichter Hanneke Leroux dank!

Stadsberichten. Onder die titel lanceerde Hanneke Leroux gister haar prachtige dichtbundel met prachtige gedichten. Ze deed dit tijdens haar afscheid als stadsdichter in de Sint Jan. Een volle kerk, prachtige gedichten, mooie muziek. Wat wil je nog meer?

Af en toe tot tranen geroerd was ik. Wat een rijkdom in Gouda. Hanneke Leroux, maar ook al die andere eerdere stadsdichters, muzikanten – waaronder dochter Nicole Leroux - en niet te vergeten onze huidige stadsdichter Joost Reichenbach. We zijn rijk in Gouda met zoveel talent. Laten we het koesteren.


Ik sluit mij aan bij de vele malen uitgesproken wens richting Hanneke: Blijf dichten,… dicht, dicht, dicht!

Zoals deze van Hanneke Leroux:

Goudse liefde

Zal ik jou vergelijken met de zoetste appeltaart
vers gebakken op een late zomerdag in september?
Ik heb jou liever

Ik heb je liever dan dat
Ik heb je liever dan
pastelkleurige bruidssuikers
na een belofte van eeuwige trouw
Veel liever heb ik jou
met een kop koffie
aan een karig gedekte keukentafel
en liever dan het genieten van
een koninklijk ontbijt
tussen de lakens bij het eerste ochtendlicht
geniet ik jou

Ik heb je liever dan een lang verhaal
Ik dicht jou liever in een kort gedicht:
Goudse stroopwafel
ik proef je rond goudgeel geruit

Zolang jouw stroop stroomt door mijn bloed
zal ik je vergelijken met het zoetste zoet
zal ik je proeven als de verleidelijkste kus
lust ik je liever dan mijn liefste lust  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post47

Winst én pure winst in Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Mon, March 26, 2018 00:23:18

Winst én pure winst in Gouda

‘Mamma ik stem op jou’, vertrouwde onze jongste van vier mij woensdagochtend 21 maart toe. Ik was helemaal vertederd en op dat moment nog heel ontspannen. Later die dag was daar niks meer van over toen in het Huis van de Stad in verschillende ronden de Burgemeester de uitslag van de verkiezingen bekend maakte. Oef wat was het spannend,…..

Stemlokaal aan de Lekkenburg
Om 8 uur ’s ochtends fietsten we als gezin naar ‘ons’ stemlokaal. In de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk aan de Lekkenburg was het nog rustig toen mijn man en ik er onze stem uitbrachten. Onze kinderen van 11, 9 en 4 stonden er op de neus bij om in de gaten te houden hoe dat stemmen ging.

Chapeau voor al die vrijwilligers op het stembureau
Ik heb bewondering voor al die vrijwilligers die de hele dag actief waren op de 34 stembureaus in Gouda. Maar liefst tot 21 uur konden Gouwenaars op de vele locaties hun stem uitbrengen. Uiteindelijk deed een kleine 57 procent van de kiesgerechtigden in Gouda dat.

Zenuwen gierden door mijn lijf
Naarmate de avond vorderde sloeg mijn ontspannen houding om in een enorme spanning. De zenuwen gierden door mijn lijf. Vooral toen de Burgemeester, nadat 50 procent van de stembureaus de stemmen hadden geteld, bekend maakte dat CDA Gouda op winst stond. Winst van 3 naar 4 zetels. Zenuwslopende uren braken aan. Na middernacht kwam in de raadzaal van het Huis van de Stad het verlossende woord.

Gil te horen tot op het Albrechtsveld
YES, CDA Gouda behield de 4e zetel ook na het tellen van alle stemmen. We behaalden bijna 900 stemmen meer ten opzichte van 2014. Ik denk dat ik zo hard heb gegild, dat het aan het Albrechtsveld te horen moet zijn geweest. Oef, wat een ontlading. Die winst,…. Die doet ons goed. Vooral het vertrouwen van al die Gouwenaars. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee ook de komende jaren weer ons stinkende best te doen.

Ik heb er zin in en ga ervoor! Ik zie uit naar de komende nieuwe periode en zet mij graag weer in om samen met u aan de slag te gaan voor een Gouda dat we door willen geven.

Ook pure winst
Dank aan een ieder die op CDA Gouda heeft gestemd. Winst! En die ‘fictieve’ stem van mijn vierjarige was voor mij ‘pure’ winst. Eén die niet in aantal stemmen is uit te drukken! Het leverde al met al een goede mix van winst én 'pure' winst op. Om te koesteren,…  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post46

Aanpak eenzaamheid: kwestie van DOEN!

BlogPosted by Eppy Boschma Tue, March 20, 2018 15:41:43

Aanpak eenzaamheid: een kwestie van doen

Komt u volgende week weer? Een oud dametje stelde mij die vraag toen ik haar een bezoekje bracht in het kader van haar ervaringen met de huishoudelijke hulp die ze ontving. Ze vond het gezellig en vertelde van alles en nog wat over haar kinderen en kleinkinderen. Die woonden ver weg en een aantal zag ze niet meer. Dat maakte haar verdrietig en ze zocht naar manieren om ‘onder de mensen’ te blijven.

Ik was zwaar onder de indruk en geraakt na dat bezoekje. Want ik fietste na afloop weer naar mijn gezin met man en drie kleine kinderen. De drukte tegemoet. En zij? Tsja,….

Omzien naar elkaar
Gelukkig zijn er in Gouda tal van initiatieven als het gaat om de aanpak tegen eenzaamheid. Denk aan een speciaal platform in de wijk met Coalitie Erbij en het transmuraal netwerk. Maar ook burenhulp, stichting Present, Humanitas, kerken en alle mantelzorgers spelen een cruciale rol in het omzien naar elkaar. Nodig nu steeds meer mensen ouder worden en ook langer thuis blijven. Kwetsbaarheid en eenzaamheid liggen dan snel op de loer.

Meer regie vanuit gemeente
Vanuit CDA Gouda pleitte ik al eerder voor meer regie door de gemeente in de aanpak tegen eenzaamheid. Als we de initiatieven die er zijn sterker met elkaar weten te verbinden, kunnen we veel doen. Want juist dat doen, daar komt het op aan. Er zijn allerlei manieren om heel praktisch elkaar bij te staan.


75+ers vaker bezoeken

Zo willen we dat onze 75+ers vaker worden bezocht, voor wie dat wil. Nu nog bezoekt een ouderenconsulent 75+ers een keer per vijf jaar. Dat is te weinig om iemand bij te kunnen staan en eventuele verslechtering van de leefsituatie te signaleren. Een jaarlijks bezoek is daarom vele malen beter.

Rotterdamse aanpak: niet lullen maar poetsen
In Rotterdam hebben ze daar goede ervaring mee opgedaan onder de bezielende leiding van onze huidige CDA vicepremier Hugo de Jonge. Hij is warm pleitbezorger van de aanpak tegen eenzaamheid en maakt zich er landelijk sterk voor. Afgelopen zaterdag bezocht hij met ons de Ronssehof en opende er een gerenoveerde afdeling met het oog op goede ouderenzorg. Samen kunnen we meer. Doet u mee in de aanpak tegen eenzaamheid?

Doen! Doet u mee? Steun ons! #stemTeamCDA  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post45

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

BlogPosted by Eppy Boschma Sat, February 24, 2018 21:30:14

Actie #RedDeKinderboerderij nog steeds nodig!

De Kinderboerderij de Goudse Hofsteden is voor 2018 gered. De antwoorden op de vragen van CDA Gouda bevestigen dat gelukkig. Het laat echter onverlet dat het nog steeds 5 over 12 is!

Voor dit jaar is eenmalig geput uit armoedegelden. Dat moet natuurlijk niet structureel. Een lange termijn oplossing is nu nodig. Daarom is het zaak dat de Actie #RedDeKinderboerderij op de agenda blijft. Het College van B&W adviseert de partijen in de raad in de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen dit thema mee te nemen. Maar ja, …. Hoe denken de verschillende politieke partijen er over?

Motie CDA Gouda voor lange termijn oplossing
Ik wil niets aan het toeval overlaten. Daarom diende ik afgelopen woensdag namens CDA Gouda tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een motie in. Daarin riepen we het College van B&W op in maart scenario’s voor te bereiden met cijfers en analyses die het mogelijk maken dat de raad snel kan beslissen over die structurele oplossing. Want de rek is er uit en de Kinderboerderij heeft al zoveel gedaan om extra inkomsten binnen te halen. Het houdt een keer op!Niet iedereen geeft thuis
Opvallend vond ik dat onze motie vanuit het CDA alleen mede werd ingediend door de ChristenUnie, de SGP en de SP. De overige partijen wierpen zich niet op tot mijn grote verbazing. Te meer omdat bijvoorbeeld de PvdA nogal van zich liet horen, evenals GroenLinks en GoudaPositief. Dus wel veel lawaai in de social media, maar in de raad bleven deze partijen stil.

Bijzonder. Maar gelukkig zegde het College toe onze motie uit te voeren zodat we in maart de gewenste gegevens tegemoet kunnen zien. En dan…zo snel mogelijk beslissen wat ons betreft.

Veel steun van Gouwenaar
Het onderwerp houdt de Gouwenaar echt bezig en maakt veel los. Donderdag nam ik deel aan een verkiezingsdebat in de Prinsenhof en veel mensen vroegen naar ons standpunt over de Kinderboerderij. Ook vandaag toen we met een springkussen bij het Winkelcentrum Bloemendaal stonden. Veel steun vanuit de Gouwenaar.
Het onderstreept het belang van onze inzet. Voor de Kinderboerderij!

  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post44
Next »