Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Steun voor herdenkingsbord Vluchtoord Gouda

BlogPosted by Eppy Boschma Tue, August 09, 2016 22:48:15

Steun voor herdenkingsbord Vluchtoord Gouda

Vluchtelingen gevlucht voor het geweld in eigen land verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Gouda. Vluchtoord Gouda maakte vier jaar lang tussen 1914 en 1919 onderdeel uit van de Goudse samenleving. Ik ben geraakt door de toewijding waarmee de mensen van het Historisch Platform Gouda initiatief nemen om een herdenkingsbord op de plaats van het Vluchtoord neer te zetten. Ze zoeken steun hiervoor en dat verdienen ze naar mijn mening. Vandaag ontving ik ook als CDA-raadslid daartoe een verzoek.

Herdenken markeert ook je eigen plek in samenleving
Net terug van een reis door Frankrijk en België, waar we de prachtige zonovergoten graanvelden passeerden en ook de Somme en het Belgische land met o.a. Ieper, realiseer ik mij hoe historie en het herdenken van belangrijke gebeurtenissen een verbindende werking heeft. Het markeert ook je eigen plek in de samenleving weer eens helder. Ons leven in vrijheid, in veiligheid en in vrede. Van onschatbare waarde waar we nooit genoeg bij stil kunnen staan. Want hoe intens is die Eerste Wereldoorlog niet geweest in juist landen als Frankrijk en België? Dat moeten we en mogen we nooit vergeten.

Eigen familiegeschiedenis
Het doet mij ook denken aan mijn eigen familiegeschiedenis. Als geboren en getogen Friezin herinner ik mij de verhalen van ‘ús heit’ (mijn vader) over ‘pake’ (opa) die in 1914 het leger moest dienen. Als jonge boerenzoon van het Friese platteland moest hij met andere jonge jongens in ‘Kamp Gaasterland’ in Zuid-West Friesland Belgische militairen bewaken.

Kamp Gaasterland in Zuid-West Friesland
Wat was daar dan vraagt u zich wellicht af? Jazeker, want onder de Belgische vluchtelingen die de Nederlandse grens over kwamen om in onder meer Gouda bescherming te vinden, bevonden zich naast burgers ook militairen. Zij moesten in overeenstemming met de internationale afspraken vastgelegd tijdens de 2e Vredesconferentie van Den Haag in 1907, worden ontwapend en voor de duur van de oorlog worden geïnterneerd. Had u dat scherp dat het zo ging? Dat vervolgens Nederlandse soldaten die ‘bewaking’ van dat interneren voor hun rekening moesten nemen? Zo geschiedde onder meer in ‘Kamp Gaasterland’.

Omzien naar elkaar
Het bracht ‘pake’ naast veel levenslessen en ontmoetingen met de Belgen, ook de liefde van zijn leven, ‘beppe’ (oma). Zij woonde als jong meisje in Balk midden in het gebied dat grensde aan het kamp. Zo zie je maar dat naast internering, bewaking, je taak uitoefenen, ook liefde zich ontspint. Dat je je leven leidt zo goed en kwaad als het gaat. Dat was ook zo in Gouda waar de vele Belgische burgers via particulier initiatief werden opgevangen en deel uitmaakten van de samenleving. Laten we die historie op ons netvlies houden, bijdragen aan de realisatie van een herdenkingsbord, blijven gedenken en ervan leren. Om naar onze medemens om te zien en met elkaar bij te dragen aan het versterken van onze Goudse samenleving.  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post22