Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

De zorg is onze zorg

BlogPosted by Eppy Boschma Sun, January 24, 2016 00:46:20

Driekwart lezers AD Groene Hart ervaart veranderingen zorg als negatief

Driekwart van de lezers van het Algemeen Dagblad (AD) Groene Hart ervaart de veranderingen in de zorg als negatief. Dit blijkt uit een grote regionale zorgenquête waaraan in totaal 27.000 krantenlezers meededen en waarover vandaag het AD bericht. Een zorgelijk beeld komt uit het onderzoek naar voren. Ook voor onze Groene Hart regio.

Het moet gezegd. Gemeenten kwamen een jaar geleden voor een bijna onmogelijke opgave te staan. Dit vanwege de overheveling van veel zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Een operatie die gepaard ging met flinke bezuinigingen en met een veel te grote snelheid moest worden uitgevoerd.

Dit had o.a. tot gevolg dat er minder thuiszorg voor veel mensen beschikbaar kwam met hogere eigen bijdragen. Medewerkers in die sector staan onder tijdsdruk en hun baan is verre van zeker. De helft van de mantelzorgers in het onderzoek geven aan het werk zwaar tot zeer zwaar te vinden en zij maken zich zorgen over hoe het verder moet als men de zorgtaken niet meer aan kan.

Het sluit aan bij mijn ervaringen. Ook al wil ik voorop stellen dat de gemeente z’n best doet, moet roeien met de riemen die er zijn en ook vaak weer afhankelijk is van anderen. Desondanks is het nodig dat er verbetering komt. En dat kan ook. Bijvoorbeeld als het gaat om betere informatievoorziening. Uit de zorgenquête van het AD blijkt dat 52 procent van de mensen niet tevreden is over de informatie die zij krijgen. Typisch iets dat snel op te pakken is in mijn beleving.

Een voorbeeld. Sinds vorig jaar hebben veel mensen te maken met een Eigen Bijdrage die zij moeten betalen voor bijvoorbeeld dagbesteding of thuiszorg. Echter door bureaucratie, problemen met het uitwisselen van informatie over de facturering – ik zal u de details besparen- hebben honderden mensen nog steeds geen factuur gekregen in Gouda. Elke maand stapelen de kosten zich op en nog lang niet iedereen weet hoe hoog het bedrag is dat nog moet worden betaald. In mei 2015 hebben betrokkenen daar bericht over gehad en is hen geadviseerd om een potje geld te reserveren. Inmiddels is het januari 2016. Kortom: wat moeten mensen verwachten en wanneer? Is daarover niet meer te melden aan hen?

Ik sprak een mevrouw die haar man naar de dagbesteding gaat. Hij wil eigenlijk niet meer gaan omdat hij angstig is dat de rekening straks niet betaald kan worden. Is dat niet het paard achter de wagen spannen? Zo moet het niet.

De hele verandering in de zorg is juist ingezet om dichtbij mensen die zorg te bieden die nodig is. Ook via eigen netwerken dicht rondom mensen voor zover mogelijk. Letterlijk door om te zien naar elkaar! Werk aan de winkel dus!  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post17