Blog Eppy Boschma

Blog Eppy Boschma

Lasten omhoog, vrijwilligers in de Kou.

Lasten omhoog, vrijwilligers..Posted by Eppy Boschma Sun, October 05, 2014 10:40:21

Juni 2014

Lasten omhoog en vrijwilligers in de kou!

Gouwenaar krijgt de rekening via hogere lasten.

Minder sparen, hogere lasten voor gezinnen en snijden in gelden voor veiligheid, wijken, sport en jeugd. Dat is het beeld na het lezen van de kadernota die het nieuwe college heeft gepresenteerd.

De Gouwenaars krijgen de rekening. Daarover heeft het CDA Gouda grote zorgen. Na het lezen van het coalitieakkoord hadden we al zorgen, de kadernota onderstreept deze zorgen en bevestigt ze.

Hogere lasten

Het CDA Gouda begrijpt dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn om een begroting rond te krijgen. Dat is verre van gemakkelijk. Maar in moeilijke economische tijden moet je in ieder geval zorgen dat je de tering naar de nering zet. Met het verhogen van de lasten schuif je rekeningen door van de gemeente naar gezinnen. Zij zien zich door dit college bijvoorbeeld geconfronteerd met een hogere rekening voor de precariobelasting en afvalstoffenheffing.

Ook toeristen krijgen een hogere rekening gepresenteerd. Hoe verhoudt een invoering van een toeristenbelasting zich tot het willen binnenhalen van een miljoen bezoekers aan Gouda en het versterken van de Goudse economie?

Nog veel puzzelstukken ontbreken

Bovendien betekent minder uitgeven aan sport, spel en jeugd dat indirect gezinnen hogere bijdragen moeten betalen voor abonnementen bij sportverenigingen. Ook is een grote onzekere factor de kosten die gepaard gaan met de forse opgave die er ligt om de riolering te verbeteren. Het is volstrekt onduidelijk hoeveel lastenstijging dat met zich mee gaat brengen voor gezinnen en Gouwenaars. Daarover wordt pas in een latere fase meer duidelijkheid verwacht. Al eerder waarschuwden we voor deze ‘communicatie in puzzelstukken’.

Minder sparen onverstandig

Ook minder sparen is niet onze keus. De financiële situatie van de gemeente is nog steeds kwetsbaar dus moet je een reservepotje houden en daar regelmatig geld inleggen. Dat doe je in je gezin ook om tegenvallers als een kapotte auto of wasmachine te kunnen opvangen. Dat niet doen is ronduit onverstandig. Bovendien worden verwachte rentevoordelen in 2015 en 2016 al benut om investeringen mee te financieren. Waarom die bedragen (1,3 miljoen!) niet benutten als spaarpot? Ook omdat er nog grote onzekerheden zijn over alle zorgtaken die de gemeente moet gaan uitvoeren.

Veiligheid onder druk

Daarnaast wil het college bezuinigen op het veiligheid. Genoemd wordt cameratoezicht, stadstoezicht, de Top 60 aanpak en de samenwerking in het Veiligheidshuis. Wat betekent dit straks voor de veiligheid van de Gouwenaar? Het CDA Gouda vindt ook dit een groot zorgpunt. Zeker nu duidelijk is dat het college ook een ton wil bezuinigen op zogenaamde ‘risicojongeren’.

Betrokkenheid via recht op burgerinitiatief

Het college zet in op een zorgvuldig communicatietraject over de bezuinigingen wordt aangegeven. Hoe dat nu gaat met de actieve wijkvrijwilligers is bepaald niet zorgvuldig.

In dat verband pleit het CDA Gouda nogmaals voor het alsnog organiseren van stadsgesprekken die eerder zijn afgeblazen.

Betrek de Gouwenaars écht! En geef ruimte aan hun initiatieven. Geef daarbij ook ruimte voor het recht op een burgerinitiatief. Dan ontstaat de betrokkenheid die we als CDA Gouda graag zien!

  • Comments(0)//blog.eppyboschma.nl/#post1